diumenge, 4 de novembre de 2012

ACTIVITAT TEMA 3

Per a fer el taller de so, vam emprar el programa AUDACITY i amb aquest vam gravar una cunya radiofònica personalitzada. Jo, vaig escollir transmetre un missatge en defensa de l’Escola Pública.

I aquí el teniu:Un cop feta, vaig estar contenta perquè m’havia duit molta feina a causa dels problemes tècnics que vaig tenir. Però som conscient que hi ha aspectes a millorar i que és qüestió de pràctica!

dimecres, 24 d’octubre de 2012

ACTIVITAT TEMA 3

Després de veure el tercer tema (Possibilitats didàctiques de l’ordinador i les xarxes), la professora ens ha plantejat una pregunta per a reflexionar sobre tot el que hem vist. 


COM ENS PODEN AJUDAR LES TIC EN LA 
COMUNICACIÓ ESCOLA-FAMÍLIA? 

Personalment i després de veure diferents exemples de canals de comunicació amb les famílies, crec que les TIC ens poden ajudar moltíssim a establir aquest feed-back. Per a dur a terme una bona tasca educativa, sabem que cal una bona comunicació entre l’escola i les famílies per tal d’anar tots a la una amb l’educació dels infants, per això és necessari crear mitjans i canals per fer-ho. Avui en dia (i de cada vegada més) s’empren les noves tecnologies per establir aquest contacte i l’exemple més clar són els BLOCS D’AULA I DE CENTRE. A dins d’aquesta eina, hi trobem altres tecnologies a mode de: fotografies (dels infants, les activitats...), vídeos, reflexions, notícies i dibuixos, entre altres coses. Per això permeten:

 - A l’escola: donar-se a conèixer com a centre i de deixar veure els seus principis educatius, així com també mostrar fotografies del centre, posar articles d’interès, escriure notícies i opinions... 
- Al mestre/a: ser transparent amb la feina i mostrar tot allò que fan a l’aula. 
- A les famílies: veure com és el dia a dia de l’escola quan es tanquen les portes i observar els aprenentatges que fan els seus fills. I a més a més deixar comentaris i opinions del que hi veuen reflectit. 
 - Als infants: recordar la feina feta a través de fotografies i vídeos i sentir-se partícips i protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. 

Un possible perill d’aquesta eina, és perdre la comunicació personal de família-escola. Aquella comunicació que es fa dia a dia al centre i que ajuda a que s’estableixi una relació humana. Per això no s’ha de donar per fet que totes les famílies accedeixen als blocs i també s’ha de fomentar la comunicació de tu a tu. 
I una possible idea (tot i que en els temps que corren no sé si fectible) seria tenir un ordinador al centre a l’abast de les famílies per a que aquestes poguessin visitar els blocs del centre. Seria una manera de que tothom (independentment dels recursos dels que disposin) pogués accedir a aquesta informació. 

Queda clar que és una bona manera de comunicar-se a través de les noves tecnologies i que aporta més avantatges que inconvenients. Així doncs, cal aprofitar les TIC per a establir aquesta comunicació i gaudir dels avantatges que permeten.

diumenge, 21 d’octubre de 2012

ACTIVITAT TEMA 3

Coneixes les anomenades CACERES DEL TRESOR? 
Què són? Per a que serveixen? 
 Quin és el seu objectiu? Quina és la seva estructura? 

La Cacera del Tresor és una nova eina metodològica emprada per els docents que té com a principal objectiu integrar les TIC’s a l’aula. És una activitat senzilla, a partir de la qual els infants aprenen a navegar per la xarxa i extreure informació d’un determinat tema. D’aquesta manera aprenen a introduir-se a l’ús de les noves tecnologies alhora que construeixen el seu coneixement de forma autònoma. 
El/la mestra, és l’encarregat/da de crear la cacera en funció dels continguts que vulgui treballar, però sempre seguint l’estructura que totes comparteixen: 
Al principi hi ha una breu INTRODUCCIÓ que situa a l’infant en el tema, després trobem un llistat de PREGUNTES que els infants han de respondre mitjançant els RECURSOS (links digitals que els condueixen a imatges, textos, jocs,cançons...) que els docents els ofereixen i que els serviran per finalment respondre a la GRAN PREGUNTA que els ajudarà a integrar i relacionar tots els conceptes treballats anteriorment. 

Personalment, no havia sentit a parlar ni coneixia aquest recurs. Després de que la professora ens l’expliqués i ens facilités exemples de caceres que podem trobar a la web, he de dir que per a mi, té aspectes positius i d’altres no tant. 
Les idees que m’agradaria destacar són:
- Per una banda, crec que és un recurs que a Educació Infantil s’ha de ben dissenyar ja que hem de tenir en compte les possibilitats dels infants segons la seva edat. Per això, la informació que se’ls ofereixi ha de tenir recursos didàctics com per exemple jocs, imatges, cançons o contes.
- És un bon recurs per a treballar a l’aula, però també a casa amb les famílies. Així fomentem la connexió entre les famílies i l’escola fent que els pares siguin partícips dels coneixements dels seus fills/es.
- No només ajuda als infants a introduir-se en el món de les TIC, sinó que també els ensenya a ser crítics i a saber identificar la informació per extreure’n nous aprenentatges.
- Recurs idoni per a Primària, inclús podrien ser els mateixos alumnes els que creessin les seves pròpies caceres de tresors i les expliquessin als seus companys. 
- Permeten que els infants treballin de manera col•laborativa i en grup i a més a més es poden aportar coneixements entre ells.
- Serveix d’avaluació per a la mestra, perquè a partir del treball de cada alumne pot veure les seves destreses o mancances. 
- És un aprenentatge lúdic i divertit, allò interessant perdura per sempre.
- En les maneres de presentar els temes, entra en joc l’interès dels infants. Les TIC són un recurs molt interessant per als infants i tot d’una s’hi engresquen. Així i tot, però no s’ha abusar i també s’han de cercar altres recursos.

Si voleu veure exemples de Caceres del Tresor, només cal posar el seu nom a la xarxa i vos sortiran mil i una idees!

ACTIVITAT TEMA 2

Aquesta activitat va relacionada amb el segon tema de l’assignatura; Aplicació de les TIC als processos educatius. Per a fer-la, cal llegir tres documents de la normativa: ORDEN ECI/3960/2007 , Decret 71-2008 CAIB i ANNEX: orientacions metodològiques. I llavors cercar aquells apartats que facin referència a les TIC i fer-ne una reflexió tot contestant dues preguntes:

 - Es suficient el que diu la normativa?

Després de llegir atentament les diferents normatives i de cercar tots aquells apartats que feien referència a les TIC, crec que se’ls anomena en nombroses ocasions. Ara bé, pel nombre de vegades que es parla de les TIC, no puc dir si és suficient o no el que diu la normativa. Des del meu punt de vista, els tres documents es complementen i donen igual importància a la introducció i utilització de les TIC a l’aula, l’ORDEN ECI/3960/2007 és més específic mentre que per exemple el DECRET 71/2008 CAIB és més senzill. 
Així, penso que les TIC es contemplen a la normativa i tenen pes en els continguts que s’han de treballar a l’escola i això és una bona senyal, ja que significa que es coneixen els beneficis que aquestes poden aportar per als infants. Ara bé, una cosa són els documents escrits i d’altra la pràctica diària, per això cal contestar a la següent pregunta: 

- Realment s’està aplicant a l’escola?

Com a estudiant, desconec el que fan dia a dia a les aules d’Educació Infantil. La meva experiència es basa en les pràctiques que varem fer el curs passat al primer cicle i amb les pràctiques puntuals que hem fet a les escoletes per a realitzar alguna activitat o observació. Per això, crec que no puc contestar aquesta pregunta com a tal, però si que puc donar una opinió del que a mi em sembla (per tot el que he pogut veure fins aleshores). 
A Primer Cicle, les TIC tenen un segon pla. El prioritari és atendre a les necessitats bàsiques dels infants (de 4 mesos a 3 anys), proporcionar-lis afecte i l’ambient que necessiten per a poder ser cada vegada més autònoms. D’aquesta manera les TIC es tradueixen bàsicament amb aparells electrònics com càmeres de vídeo, fotografies, projectors, etc. 
En canvi a Segon Cicle, els infants ja son més grans i es treballen més continguts. El seu interès per aprendre fa que s’introdueixin nous recursos i noves maneres d’aprendre. A algunes escoles sé que tenen ordinadors a es aules, projectors, càmeres, etc. i que les utilitzen quan poden (perquè no sempre es pot fer tot el que un desitjaria i no és tant fàcil). Del que es tracta és que els docents prenguin consciència del que volen aconseguir treballant amb les TIC; introduir-los en el món que ens envolta, adquirir nous aprenentatges a través de diferents canals, ensenyar-los a utilitzar les TIC de forma adequada, etc. Després de veure el que diu la normativa, m’agradaria pensar que són moltes les escoles que ja treballen a través de les noves tecnologies, però sempre mantenint un equilibri entre allò nou i allò tradicional. 

 A continuació hi ha el resum que he extret dels tres documents:

diumenge, 14 d’octubre de 2012

ACTIVITAT TEMA 1Per a complementar el primer tema d’aquesta assignatura, he llegit una lectura de Manuel Area Moreira anomenat “SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN” que m’ha ajudat a entendre millor alguns dels conceptes que havíem donat i sobretot m’ha fet reflexionar sobre l’ús de les TIC a l’aula. Així doncs, en aquest document trobareu les idees principals del text (o miniresum) i la meva opinió enfront dels temes que s’exposen.

dimarts, 2 d’octubre de 2012


Oh la là! Benvinguts i benvingudes al meu nou bloc!

Aquest és un bloc que he creat expressament per a l’assignatura Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d’ensenyament-aprenentatge. I és que ja som a quart i és hora d’endinsar-nos una mica més en aquest món de les noves tecnologies que cada dia agafen més pes a l’escola. Aquí aniré posant tot el que facem a l’assignatura, així que més val que l’aneu visitant perquè ben segur que hi haurà coses molt interessants!